Leswerk

Opera is verantwoordelijk voor de nieuwe naam en identiteit van Leswerk, het orgaan waarin vervangingsorganisaties Centrum Personeelsvoorziening West-Brabant en Matchpoint zijn samengegaan. Leswerk regelt voor 20 schoolbesturen in de regio West-Brabant vacatures die ontstaan voor het waarnemen van de eigen medewerkers van basisscholen binnen de schoolbesturen. Het gedempte ‘groen-paars-oranje’ en de dynamische afwisseling in kleur en vorm zijn bepalend voor visuele identiteit van Leswerk.