Opera is verantwoordelijk voor de nieuwe naam en identiteit van Leswerk, het orgaan waarin vervangingsorganisaties Centrum Personeelsvoorziening West-Brabant en Matchpoint zijn samengegaan. Leswerk regelt voor 20 schoolbesturen in de regio West-Brabant vacatures die ontstaan voor het waarnemen van de eigen medewerkers van basisscholen binnen de schoolbesturen. Het gedempte ‘groen-paars-oranje’ en de dynamische afwisseling in kleur en vorm zijn bepalend voor visuele identiteit van Leswerk.

andere projecten

Da Vinci College

identity, website

Norbertus Gertrudis Lyceum

huisstijl

BreedSaam

identity, website

Nature’s Choice

identity, packing, website